Ana Kulvar Tipleri

Numeroloji Ana Kulvar Hesaplama, İsim Analizinde Ana Kulvar Hesaplama
01/09/2024

İsmin sesli harflerinin sayısal değerinin toplanıp sadeleştirilmesi sonucu ana kulvarın tespitini önceki yazılarımızda örneklemiştik.

Bulduğumuz ana kulvar sonucunda oluşan Tipolojiler şu şekildedir ;

1.No’lu Tipoloji: LİDER
Liderlik etmek ve yönetmek ister, her şeyi kendine yorar. Kendi başına çalışmayı, ekip çalışmasına tercih eder. Yetenekleriyle gurur duyar, bunlar için övülmek ister, gücünü ve yararlılığını gösterecek fırsatlar arar. Yaratmak ve orijinalini yapmak ister. Detayları başkalarına bırakarak meselenin özünü ele almak ister. ‘Benim eşim, benim çocuklarım, benim evim’ onun için önemli tanımlamalardır. İçinde bulunduğu her durumu kontrol etmek ister. Fazla duygusal değildir ve aşkı kendisi için gerekli bir sevinç kaynağı olarak görmez. Büyük başarılar elde etmeye yatkındır. Arkadaşlarına sadıktır, iş hayatında kesin olarak adil ve güvenilir bir liderdir. Biraz kendisiyle övünen ve egoist, küçük konularda sabırsız ve eleştirel olabilir. Tek ihtiyacı bireyselliği aşıp insanlığın ortaklaşa ilerleyeceği konularda takım çalışması yoluyla tecrübe kazanmaktır.

Yapıcı Potansiyeller: Yaratıcılık, özgünlük, bağımsızlık, cesaret, ilerleme, hırs, olumluluk, irade gücü, liderlik, öncülük, aktif olma, kudret.

Olumsuz Potansiyeller: Tembellik, taklit, bağımlılık, kendini beğenmişlik, değişkenlik, bencillik, zayıflık, yok olma korkusu, övünmek, zıtlık, sabit fikirlilik.

Yıkıcı Potansiyeller: Zalimlik, aşırı bencillik, etik tanımazlık, husumet, kavgacılık, her ne olursa olsun kendine öncelik verme

2.No’lu Tipoloji: AŞIK
Sevgi, topluluk içinde olmak ve birliktelik ister, şevkate ihtiyaç duyar. Başkaları için onlarla beraber uyum ve huzur içinde çalışmak ister. Belirsizliklere itiraz etmeden, sükunet ve rahatlık talep eder ancak zenginlik ve lüks hırsı yoktur. Despot değildir, kendi görüşünü kabul ettirmeye çalışmaz. Başkalarına karşı kibar ve düşüncelidir. Doğal bir barış insanı ve
diplomattır. Arabuluculuğu sayesinde kavga edenleri bile dostça ayırabilir. Kendisinin ve başkalarının bütün sırlarını saklayabilir. Mutsuzluk yaratacağı korkusu ile açık sözlü davranamaz. Çok hisli ve duygusaldır. Çok kolay aşık olur ve sık sık ağlar. Kendini adamış, müsamahakar ve yumuşaktır. Kendini ve başkalarını disipline sokamaz. Rahat, uyumlu, dostanedir. Müzikte daha çok ritimden hoşlanır. Katılığa ya da sıkılığa gelemez. Basit şeylerle
mutlu olur. Çoğunlukla çalışkan ve erdem yüklüdür. Pek çok şeyi kendine çeker ve onları özümser. Hedefe yönelme gücüne, kesinliğe ve netliğe ihtiyacı vardır.

Yapıcı Potansiyeller: Sevgi, hizmet, kibarlık, ahenk, uyumluluk, çekicilik, diplomasi, dostluk, ritim, müzik, açık fikirlilik, başkalarına değer verme, titizlik.

Olumsuz Potansiyeller: Kararsızlık, duygusuzluk maskesi takma, ilgisizlik, utangaçlık, kendini aşağı görme, aşırı duygusallık, cesaretsizlik, yalvarma, yapışkanlık, tatminsizlik, gevşeklik, dikkatsizlik.

Yıkıcı Potansiyeller: İki yüzlülük, yaramazlık, hasta ruhluluk, kabalık, pasiflik, kötü huy, cadalozluk, yalancılık, kötümserlik.

3.No’lu Tipoloji: OYUNCU
Neşe ve mutluluk vermek ister. Sevgisini, canlılığını, enerjisini ve geniş yeteneklerini dağıtmak ister. Popüler olmak ve arkadaş edinmek ister. Bütün çevresinde güzellikler olsun ister. Endişe ve sıkıntıların yüzeye çıkmasına asla izin vermez. Hayatı olduğu gibi kabul eder ve cesaret kırıcı olaylara ya da hatalarına güler geçer. Her şeyi kalbiyle algılar ama trajediye
kaçmaz. Evlilik, aşk ya da iş hayatındaki üzüntüleri kafasına takmaz. Bulduğundan daha fazlasını hiç istemez. Her zaman ilgili ve eğlenir durumdadır. Eğlenmeyi sever ve herkese iyi vakit geçirtir. Çocuklara ve hayvanlara düşkündür. Flört etmeyi sever ama çoğunlukla bağlanmaz. Hayatı bir oyun haline getirir. Konsantrasyon ve sabıra ihtiyacı vardır.

Yapıcı Potansiyeller: Artistik ifade, yaşama sevinci, kaygıdan uzak iyimserlik, ilham, yetenek, hayal gücü, iyilik, el becerisi, coşku.

Olumsuz Potansiyeller: Ayran gönüllülük, kaygı, mızırdanmak, eleştirmek, dedikodu, züppelik, boş gurur, önem vermeme, yüzeysellik, abartı, kibir.

Yıkıcı Potansiyeller: Kıskançlık, iki yüzlülük, savurganlık, aşırı inat, hoşgörüsüzlük, askeri disiplin ve emir komuta ile iş halletme.

4.No’lu Tipoloji: MUHAFIZ
Saygı ve sağlamlık ister. Hizmet etmeyi ve güvenilirlik abidesi olmayı ister. Başkalarının yararına olacaksa kendinden fedakarlık etmeye hazırdır. Kendisi ve başkaları için büyük bir disiplin insanıdır. Evini, ailesini ve ülkesini sever. Eşinin kendisine tam olarak uygun olmasını ister ve kendisine ne söylenirse onu yapar. Üstlerine, vicdanına ve geleneklere uyar. Yeniliklerden hoşlanmaz. Düzen ve intizamı sever. Sabit, inançlı ve güvenilirdir. Daha fazla
sevgi ister ve ihtiyaç duysa dahi çoğunlukla bunu ciddiyeti ile gizler. Sahte davranışlardan ve samimiyetsizlikten hoşlanmaz. Kapsamlı düşünür ve metodiktir. Ailevi ve toplumsal gururu büyüktür. Geniş fikirliliğe geçerek, modası geçmişlikten kurtulmaya ihtiyacı vardır.

Yapıcı Potansiyeller: Pratiklik, hizmet, sabır, kesinlik, organizasyon, uyum sağlama, kendini adama, vatanseverlik, tutarlılık, uygulamacı olmak, olgunluk, biriktirme kapasitesi, güven, değer verme, dayanma gücü, sadakat.

Olumsuz Potansiyeller: Kabasabalık, dar görüşlülük, sabit fikirlilik, kendini tekrarlamak, küçük şeylere önem verme, eli sıkılık, sakarlık, dogmacılık, hamlık, terslik, kısıtlama, sertlik, sıkıcılık .

Yıkıcı Potansiyeller: Kabalık, hayvanilik, nefret, şiddet, insanlık dışı davranış, inat, yıkıcılık, terbiyesizlik, vicdansızlık.

5.No’lu Tipoloji: YENİLİKÇİ
Her yönde kişisel özgürlük ister. Değişim, çeşitlilik ve yeni olanaklar ister. Her döneminde hayatı tanımak ve keşfetmek ister. Muhafazakar düşünceler ya da başkalarının görüşlerinden etkilenmez. Zevk, seyahat, spor, sanat, bilim, müzik ve yabancı dillere düşkündür. Geniş ilgi alanları ve hobileri vardır. Beklemekten ve bekletmekten hoşlanmaz. Rutin işlerle ya da detaylarla uğraşmaktan hoşlanmaz. Yabancı ve yeni insanları, yerleri ve
nesneleri sever. Gelişimci, zeki, duygusal, çok yönlü ve çoğu zaman din dışı bir ruhsallık arayışındadır. Her koşul, ülke ya da insana uyum sağlar. Her dokunduğuna hayat verir ama hemen ilgisini kaybeder. Çok ve çeşitli fikirlere, güneş ışığına ve kalabalıklara ihtiyaç duyar. Çok çabuk eleme yapar ve herhangi bir şeye bağlanmaz. Sorumlulukları hafife alır ya da hiç
önemsemez. Sadakat, sabır ve sebata ihtiyaç duyar.

Yapıcı Potansiyeller: Özgürlük, gelişme, beceriklilik, anlayış, çeşitlilik, uyum sağlama, zihinsel merak, hayat tecrübesi, akıllılık, bağımsızlık, sosyallik, değişim, seçicilik, seyahat, macera, birliktelik, aksiyon, adrenalin.

Olumsuz Potansiyeller: Eleştiriye tahammülsüzlük , sorumsuzluk, sürüncemede bırakma, dikkatsizlik, kendini düşünme, düşüncesizlik, tutarsızlık, aşırı eleştiri ve şikayet, sansasyonellik, zevksizlik, can sıkıntısı, maymun iştahlılık.

Yıkıcı Potansiyeller: Çapkınlık, sapıklık, özgürlüklerin sınırlanması, alkol ve esrar düşkünlüğü, şehvet.

6.No’lu Tipoloji: EBEVEYN
Sorumluluk, değişmeyen bir sevgi, yuva, evcillik ve kökler ister. İyi bir danışman ve dosttur. Huzur ve sığınacak bir yer arayanlar için iyi bir sığınak ve koruyucudur. İnancı sağlam olsa dahi geniş fikirli ve sempatiktir. Sükunet, rahatlık, güzellik, müzik ve uyumdan hoşlanır. Artistik, kibar ve anlayışlıdır. Garanticidir, genişlemek ve büyümek yerine elindekini korumaya odaklıdır. Doğruyu hedefler, bütün yanlışları ve bütün insanların hayatlarını düzeltmek ister. Herkesin direksiyonuna el atmadan duramaz. İyi bir psikolog ya
da despot bir gardiyan gibidir. İyi bir öğretmen ve öğrencidir. Kontrolcüdür ve kuralcıdır. “Bununla ilgili bir yasa olmalı,” benzeri cümlelerden yola çıkarak olayları ve insanları anlamaya çalışır. Duygularına kapılmadığında iyi bir insan sarrafıdır. Hayatının merkezini yuvası ve sevdikleri üzerine kurar. Hiçbir zaman yalnız çalışmaktan hoşlanmaz, başkaları ile birlikte vakit geçirmek ister. Övgü ve teşekkürden hoşlanır, her zaman istekle yardımcı
olmaya hazırdır. Duygu ve muhakemesini dengeleyebilmek için sağlam ve katı fikirli olmalı ve daha az duygusal tepki göstermelidir.

Yapıcı Potansiyeller: Aşk, uyum, yuva, sorumluluk, düzen, müzikten keyif alma yeteneği, sempati, anlayış, evcillik, korumacılık, istikrar, denge, himaye, çözüm sunma, sağlamlık, misyon, vicdan, adalet, farkındalık.

Olumsuz Potansiyeller: Kuruntu, endişe, kaygı, evham, vesvese, korkular, üzerine vazife olmayan işlere karışma telaşı, kontrolcülük ve mükemmeliyetçilik, yanlış yönlenmiş sempatiler, yanlış idealler, resmiyet, gurur, kendini beğenmişlik, isteksiz olduğu halde muhtaçlık karşısında dayanamama, aile içinde dediğim dediklik ve despotluk.

Yıkıcı Potansiyeller: Hor görme, egoistlik, kıskançlık, kölecilik, kendinden şüphe, özgüven
eksikliği, şuursuzluk, idrak eksikliği, ben haklıyım yanılsaması.

7.No’lu Tipoloji: RUHSAL
Kendi iç dünyasında sessiz ve huzurlu bir hayat sürmek ister. Kusursuzluk düşleri ile yaşamayı ister. Çalışma hayatının gürültü, çatışma ve ayak oyunlarından hoşlanmaz. İçine dönüp, yalnız kalmak istediği için yanlış anlaşılma riski taşır. Yeni, ani ya da geçici şeylerden hoşlanmaz. Eski bahçeleri, resimleri, antika mobilyaları, keyifli nostaljik zamanları ve tarihi sever. Ellerini kirletmekten ve hayatın gerçekleri ile uğraşmaktan hoşlanmaz. Analiz yapmayı, ayrıştırmayı, denemeyi ve olayları her yönüyle ele almayı sever. Her konunun kökenine iner ve sürekli olarak nedenleri sorgular. Yalnız kalmaktan hoşlanır ve sakinleşmek için buna ihtiyaç duyar ancak daimi yalnızlık ve inzivadan çekinir. Manevi yönde ilerleyerek, saf, her şeyden ayrı tutulmuş ve ruhsal yolda yürümesi gerekendir. Erdemleri için aranan
birisidir ancak toplum içinde göze batmayı sevmez. Fazlasıyla utangaçtır ve mahremini açmaktan uzak durur. Derin duygulara sahiptir ancak onları göstermekten çok çekinir. Katı zihinsel analizleri ile her şeye itiraz eder. Bir sonrakine geçmeden her detayın kusursuz olmasını ister. Çok iyi sır saklar. Sevilmek için tanınmalıdır. Anlayış ve sempatiye geçerek, suçluluktan ve melankoliden uzak durmaya ihtiyaç duyar. Tek başına ama yalnız olmamayı
öğrenmelidir.

Yapıcı Potansiyeller: Zihinsel analiz, teknik gözlem, huzur, bilimsel araştırma, ruhsallık, inanç, güven, stoacılık (insan acıyla olgunlaşır inancı), saflık, erdem, sessizlik, teoriler ve
kökenleri sorgulama, maneviyata düşkünlük.

Olumsuz Potansiyeller: Melankoli, hata araştırma, sert eleştiri, sivri dillilik, soğukluk, mesafeli tavırlar, şüphecilik, karışık fikirler, hor görme, sinirlilik, sebatsızlık, suçluluk
kompleksi.

Yıkıcı Potansiyeller: İnançsızlık, çalkantı, kötülük, baskı, hilekarlık, mafyatik çözümler, hırsızlık, kandırmaca, kurnazlık, alkolizm, arabesk ruh halleri.

8.No’lu Tipoloji: DÜNYEVİ
Büyük işler ve onları ele alabilecek güç ister. Her tür maddi konuda başarı ister. Organizasyon, yapıcılık ve mali konularda başarılıdır. İş dünyasının büyük faaliyetlerini takip
etmekten keyif alır. İdare etmek ve yönetmekten hoşlanır. Büyük projeler ve devamlı gelişmeye yatkındır. Cömert, geniş fikirli, güçlü ve güvenilirdir. Dayanıklı, yaşam dolu, cesur, dengeli ve kararlı olmalıdır. Rakipleriyle mücadeleden hoşlanır zaferinden emindir. Değişmez ve tahakküm edici olabilir ama gözünü budaktan sakınmaz. Paradan ve gösterişten
hoşlanabilir ancak ekonomik ilerlemenin mimarıdır. Çabalarının olumlu sonuçlar vermesi için gerekli görüş ve hayal gücüne sahiptir. Etkili, yapıcı ve mükemmel bir muhakemeye sahiptir. İyinin yayılmacı gücüdür. Daha zayıf ve daha az etkin insanlar için adaletli ve hoşgörülü davranmaya ihtiyacı vardır.

Yapıcı Potansiyeller: Güç, otorite, başarı, maddiyattan özgür muhakeme, idarecilik yeteneği, organizasyon, liderlik, pratiklik, büyük resmi görme, güvenilirlik, kendine güven, otokontrol, başarı gücü.

Olumsuz Potansiyeller: Zorlama, sertlik, materyalizm, kariyer ve para için hırs, tanınma arzusu, hoşgörüsüzlük, başarısızlık endişesi, tertipcilik, güç tutkunluğu, dikkatsizlik, sabırsızlık, muhakeme gücünden yoksunluk, boşa harcanan enerji.

Yıkıcı Potansiyeller: Eziyet, sömürü, intikam, baskıcılık, adaletsizlik, terbiyesizlik, vicdansızlık, zulüm, zorbalık.

9.No’lu Tipoloji: SANATÇI
Bütün dünyaya hizmet etmeyi ister. Bilgi ve deneyiminin tümünü aktarmak ister. Yaşamda bulunan yüce enerjilerin kanalıdır. Nur ehlidir. Varoluşa aşıktır. Elinde hiçbir şey kalmayacağını düşünmeksizin vermek ve paylaşmak ister. Çünkü, destek aldığı kaynağa yani ilahi sisteme sonuna kadar güvenir. Evrensel kardeştir; sempatiktir, anlayışlıdır, hizmet eder. Erdem, gerçeklik, geniş fikirlilik ve görüş açıklığına sahiptir. İnsanları kültürlerine, ırklarına
ya da statülerine göre değerlendirmez. Kişiliğine hayranlık duyulmasına ve ilgi alaka görmeye zaafı vardır. Duygularını aşırı kurcalaması nedeniyle sıkıntı çeker. Hayatta bütün dersleri karşı cinsle ilişkiden alır. Herkes için çekiciliği vardır ve herkes tarafından sevilir. Gülümsemesini yitirmediği sürece bütün kapılar ona açılır. Hayatını insanlığa hizmete adamaya hazırdır. Uygun eğitim aldığında büyük bir sanatçı olabilir ve sanatsal mesajların bütün dünyaya faydalı olmasını ister. Kendini, yeteneklerini ve duygularını tanıtmak ister. Kesin olmalıdır, denge ve duygusal kontrolünü beden farkındalığıyla geliştirmesi gerekmektedir.

Yapıcı Potansiyeller: Evrensel sevgi ve adalet, dünya halklarının kardeşliği, yardımseverlik, merhamet, hayır işleri, affetme, çekicilik, sempati, anlayış, romantizm, geniş görüşlülük ve
sanatsal ilham.

Olumsuz Potansiyeller: Duygusallık, kolay aşık olma, ben merkezci olma, dış faktörlere karşı
aşırı hassasiyet, dağınık güçlere sahip olma, fanatiklik, yaranma çabası, amaçsız hayal kurma.

Yıkıcı Potansiyeller: Zihin dağınıklığı, ahlaksızlık, kabasabalık, acı konuşmak, suratsızlık, küskünlük ve duvar örme.

11.No’lu Tipoloji: İDEALİST
Gördüğü ve bildiği güzellikleri paylaşmak ister. İdealler doğrultusunda yaşanması gerektiğini ifade eder. Herkesin kendi tanrı kavramını, kendi çabasıyla oluşturmasını ister, dayatılmasından hoşlanmaz. Becerikli değilmiş gibi görünmek ister ama gerçekte beceriklidir. Evrensel çareler sunar ancak insan ihtiyaçlarını anlamakta zorlanır. Her zaman evrenselcidir, soyut kavramlarla düşünür, kişilerle uğraşmaz. Hayalcidir ve önsezilidir, kurtuluş ve yücelme arzusu taşır. Dostlarını ve ideallerini gözetir. Kendi kabul ettiği doğruda ısrar ederek, başkalarının fikirlerini göz ardı eder. Büyük bir iç dayanıklılığa ve kendini adama potansiyeline sahiptir. Arkadaşlarını kendisi gibi galaktik transfer enerjilerden seçmek ister. Elektriksel bir beyni vardır ve önemli icatlar yapabilir. 1 ile 9 arasındaki kulvarların deneyimine sahiptir. Ruhsal deneyiminin büyük bir kısmı başka gezegenlerde olgunlaştığından dolayı insanlığı ve dünyayı; tanımaya ve anlamaya ihtiyacı vardır.

Yapıcı Potansiyeller: Kaşiflik, mucitlik, şiirsellik, sanat, ruhsallık, ateş, gayret, idealler, yücelik, vaizlik, şehitlik, teşvik, maddiyatçı olmamak.

Olumsuz Potansiyeller: Amaçsızlık, cimrilik, uyuşukluk, anlayış yoksunluğu, kimsenin lafı ile
yola gelmeme, kendini üstün görme, kişisel istek ya da standartlara uyulmasında ısrarcı olma.

Yıkıcı Potansiyeller: Aşırı cimrilik, sefahat düşkünlüğü, rezalet çıkartmaya yatkınlık, dürüst
olmamak, şeytanilik, kabasaba davranışlar, insanlık dışı manipülatif eğilimler.

19. No’lu Tipoloji: İNİSİYE
Önceki hayatlarından en az birinde ve daha muhtemel olarak birkaç tanesinde hakikate erişme arzusuyla bir üstada talip olmuş, yola girmiş deyim yerindeyse tarikat ehli kişidir. Bağlı bulunduğu özel geleneğin kabul töreninden ve ibadet merasimlerinden geçerek kendini keşfetmeye ve evrende geçerli temel yasalara vakıf hale gelip, yaşam tarzını bunlara göre
düzenlemeye başlamıştır. Ölmeden önce ölmüş ve her iki alemde aynı anda bulunma tecrübesi geçirmiştir. Okült yasaları ve esasları bu hayatında henüz bilinçli olarak ifade edemese bile fıtratında özümsemiş ve yerleştirmiştir. Varlığın birliğinin farkına varmış vahdet ve ilahi aşk ilkelerinin peşine düşmüştür. Belli belirsiz bir vazife, hizmet ve misyon güdüsü taşır. Egoyla
mücadelede ilerlemiştir, nefsini köreltmeye gayret eder. 1 ile 11 arasındaki kulvarların deneyimine sahiptir. İnisiyasyonunun gereklerini uygulamaya ihtiyacı vardır.

Yapıcı Potansiyeller: Erdem, ahlak, özü sözü birlik, incinse de incitmeme, hayra ve şerre karşı kayıtsız kalma, egosuzluk, abartıdan kaçınma, alçak gönüllülük, sukunet, huzur, denge, irfan, gizli ilimlere merak, sabır, metanet, itminan (kalpte yaşamak), zihinden hareket etmek yerine
kalbin bakışıyla olayları ele alma, bütün canlılara merhamet ve şefkat, benliğinde yin(rahim) ile yang(rahman) dengesini kurma becerisi, şifa, teslimiyet, ilahi aşk.

Olumsuz Potansiyeller: Dünya işlerini hakir görme, hayattan elini eteğini çekme dürtüsü, maddiyata uyum sağlayamama, aşırı vericilik, öte aleme duyulan sürekli özlem, bu dünyaya ait hissedememe duygusu, gizli sipritüel ego, üstünlük taslama.

Yıkıcı Potansiyeller: Ahlaksızlık, ateizm, nihilizm, maneviyata kendini tamamen kapatmaveya manevi boyuttan korkup uzak durma.

22. No’lu Tipoloji: ÜSTAD
Herkesin iyiliği ve güveni için kusursuz bir inşacı olmayı ister. Form aşığıdır ama kullanım için de uygun olmasını ister. Pratik bir dünyada, pratikliğin gerekliliğinin farkındadır. Sınırsız bir güce sahiptir ve her durumun ustasıdır. Her zaman saygı duyulan ve aranan bir kişiliktir, güvenleri sarsmaz. İdealler için yaratılmıştır. Sonsuzluğun yaratıcı efendilerindendir.
Gözleri yıldızlarda, ayakları yerdedir. 1’in liderliğine, 2’nin kibarlığına, 3’ün hayal gücüne, 4’ün sabrına, 5’in bağımsızlık ve gelişmesine, 6’nın dengesine, 7’nin ruhsallığına, 8’in idareci gücüne, 9’un insanlık sevgisine, 11’in önsezilerine ve 19’un hizmet aşkına sahiptir. Ahiret boyutunda memuriyeti vardır. Mana aleminde göreve atanmıştır. Maddi açıdan ideallerini
geliştirmesi gereklidir.

Yapıcı Potansiyeller: Her türlü konuda güç, pratik idealizm, uluslararası hedef belirlemek, evrensel yücelme, maddenin efendisi, toplumun paradigmasını ve vizyonunu geliştirme.

Olumsuz Potansiyeller: Terfi etme hırsı (çabuk yoldan otorite sağlama), büyük konuşma, aşağılık kompleksi, isteksiz hizmet, yabancılaşma. Yıkıcı Potansiyeller: Kötü fikirlilik, kara büyü, örgütlü ve planlı suç işleme, büyük çaplı manupülatörlük ve kalpazanlık, seri katliam, soykırım.

Genellemek gerekirse, ülkemizin insanlarının yüzde 60 gibi bir çoğunluğunun bir ila dokuz arasındaki normal kulvarlarda, yüzde 20 civarının inisiyasyon kapısı eşiğine gelip çıraklığa başlayan 11’ler kulvarında (özellikle 1980 sonrası doğumlu indigo akınındaki yeni çocuklarda görülür), kalan yüzde yirmisinin ise kapıdan geçmiş olup kalfalık mertebesindeki 19’lar kulvarından tekamüllerine devam ettiğini söyleyebiliriz. 22’ler ise nüfusun 10 binde biri ile 20 binde biri civarında çok nadir olarak gözüküp ustalıkları manevi boyuttan daha çok madde alemini kapsamaktadır, yani dünyayı daha ruhsal bir yer yapmak için gerekli altyapıyı sağlamaya gelmişlerdir. 11 ile beraber evrene açılan varlık çıraklık seviyesinde, “Yukarısı nasılsa aşağısı da öyledir,” diyen Hermetik yasayı izleyerek, 19’a geldiğinde yukarısını anlamış olur ve kendini de yukarıya benzetir. 22’de ise aşağısını da yukarısına benzetme güdüsü bulunur. 1 ile 9 arasındaki bölgede bir hiyerarşi ve üstünlük bulunmazken, 11’den itibaren üstünlük söz konusudur; ancak her üst kulvar alttan gelenlere hizmetle yükümlüdür.

Etiketler: , ,