Çakraların Harflerinin Kişiye Etkileri

Numeroloji'de Çakralar
01/09/2024

Çakra hesaplaması sonucunda bulduğumuz üstlü sayıların, yani hangi sayının daha fazla olduğuna göre çakraların kişiye pozitif ve negatif etkisi şu şekildedir;

1.nci Çakra Harfleri Olan A, J, S, Ş nin çok olması; güçlü fikirlere sahip olması hükmedici, çoğunlukla bencil bir yapıya, aşırı cesarete, zorlukların üstesinden gelebilecek bağımsız ve enerjik bir yapıya işaret eder.

1.nci Çakra Harfleri Olan A, J, S, Ş nin az olması; benliğin önem sırasında başta gelmediğini, hırs veya insiyatif alma dürtüsünün olmadığına işaret edebilir.

2.nci Çakra Harfleri Olan B, K, T nin çok olması; başka insanların duygu ve düşüncelerine aşırı önem verme, duygusallık, romantizm, huzur ve duygusal bir yaşamı, dostluğa, iş birliğine ve ayrıntılara verilen önemi işaret eder.

2.nci Çakra Harfleri Olan B, K, T nin az olması; uyumsuzluğu, ayrıntılara dikkat etmemeyi, işbirliğine isteksizliği, başkalarını düşünmemeyi işaret edebilir.

3.ncü Çakra Harfleri Olan C, Ç, L, U, Ü nün çok olması; ilham, cömertlik, iyimserlik, sabırsızlık, kendini sözcüklerle ifade edebilme yeteneğini, hayal gücünü ve eli açıklığa işaret eder.

3.ncü Çakra Harfleri Olan C, Ç, L, U, Ü nün az olması; duygusal ifadenin az olmasını, konuşmada akıcılık sorunlarını, kendini ortaya koyma isteksizliğine işaret edebilir.

4.ncü Çakra Harfleri Olan D, M, V nin çok olması; bedensel dayanıklılık, toplumsal değerleri anlama kapasitesine, şekil ve düzene düşkünlüğü, çalışma isteğini, inatçılık ve dar görüşlülüğe işaret eder.

4.ncü Çakra Harfleri Olan D, M, V nin az olması; tembellik, düzeni, sistemi sevmeme, monotonluktan hoşlanmama, sabırsızlığa ve kendine hakimiyetin zayıflığına işaret edebilir.

5.nci Çakra Harfleri Olan E, N, V nin çok olması; değişiklik arzusuna, sosyal olanaklara düşkünlüğe, topluma açılma fırsatlarına, asabiyete, zevk ve dünya sevgisine, her konuya ilgi duymaya, becerikliliğe, eskiyi yıkma ve yeniye yönelmeye işaret eder.

5.nci Çakra Harfleri Olan E, N, V nin az olması; toplulukları sevmeme, çekingenlik, eleme yapma yeteneksizliği, kıt anlayışı ve sınırlı hayat tecrübesine işaret edebilir.

6.ncı Çakra Harfleri Olan F, O, Ö, X in çok olması; sorumluluk almaya istekli olmayı, düzenleme ve uyum sağlama becerisini, kozmik sorumluluklar yüklenme kapasitesini, gelişmiş estetik algısını, değişmeyen ideallere bağlanmayı ve kendini haklı görerek inatçı ya da katı tutumlu
olmaya işaret eder.

6.ncı Çakra Harfleri Olan F, O, Ö, X in az olması; konsantrasyon kapasitesinin düşüklüğünü, sorumlulukları sevmeme ve görevden kaçmaya işaret edebilir.

7.nci Çakra Harfleri Olan G, Ğ, P, Y nin çok olması; teknik yeteneği, sorgulama ve analizi, araştırmayı, hakikate duyulan sevgiyi, keskin zekayı gösterir, doğru kanalize olamazsa alkolizme, fesatlığa ve gizli, yasa dışı işlere bulaşma biçimine işaret eder.

7.nci Çakra Harfleri Olan G, Ğ, P, Y nin az olması; , yüzeysel anlayışların kabulüne, sezgi ve kutsallığın reddini, ruhsal aydınlanma arzusunun olmayışına işaret edebilir.

8.nci Çakra Harfleri Olan H, Q, Z nin çok olması; başarı arzusunu, ödüllendirilme beklentisini, idareci yeteneği ve parasal konularda duyarlılığı, ilişkileri bir iktidar mücadelesi gibi gördüğünden dolayı uzun vadede sürdürme yeteneğinden yoksun oluşuna işaret eder.

8.nci Çakra Harfleri Olan H, Q, Z nin az olması; bireyin doğuştan bir maliyeci olmadığını, maddi konularda dikkatsiz veya önem vermeyen bir yapıya sahip olduğunu, siyasetten haz etmediğine işaret edebilir.

9.ncu Çakra Harfleri Olan I, İ, R nin çok olması; cömertliği ve bireyselden evrensele ulaşma yeteneğini, duygusallığı, insancıl olmayı, sanat ve hitabet yeteneğine işaret eder.

9.ncu Çakra Harfleri Olan I, İ, R nin az olması; hizmet ve insanlığa karşı fazla ilgi duymamayı, sadece kendi dostları ve yakın çevresi ile ilgili olmayı, dar bir bakış açısını ve başkalarının duygusal tepkilerini anlamamayı ve kendine karşı merhametsizliğe işaret edebilir.

Etiketler: , , ,