İsim Analizi Numeroloji Hesaplama Metodu

Numeroloji Hesaplama
01/09/2024
  • İsmin sesli harflerinin sayısal değerinin toplanıp sadeleştirilmesi sonucu ana kulvarın tespiti
  • İsmin sessiz harflerinin sayısal değerinin toplanıp sadeleştirilmesi sonucu yan kulvar tespiti
  • İsmin sesli sessiz bütün harflerinin değerlerinin toplanıp sadeleştirilmesi sonucu fondaki kulvarın tespiti
  • Harflerin yıllara göre yankılanış tablosunun yapılıp bulunduğu yaşta hangi harf etkisinde olduğunun tespiti ve harf kalitelerinin dengesinin karşılaştırılması
  • Çakra sütununa göre hangi çakraya kaç harf düştüğünün ve karmik borçların tespiti
123456789
ABCDEFGHI
JKÇMNOĞQİ
STLVWÖPZR
ŞUXY
Ü
Numeroloji Hesaplama Tablosu

Sonica Ducie’nin Numerology kitabından alıntıdır.

Numeroloji, Pisagor’un sistematize ettiği şekliyle harflerin rakamsal karşılıkları yukarıdaki tablodaki gibidir.

Bu tabloya göre harfler 9 çakraya bölünmüştür. Kök çakra 1 den başlamak üzere çakraya göre harf dağılımı şu şekildedir;

1.nci ÇakraAJSŞ
2.nci ÇakraBKT
3.ncü ÇakraCÇLUÜ
4.ncü ÇakraDMV
5.nci ÇakraENW
6.ncı ÇakraFOÖX
7.nci ÇakraGĞPY
8.nci ÇakraHQZ
9.ncu ÇakraIİR
Harflerin Çakra Karşılıkları Tablosu

Her çakra aynı zamanda bir kulvardır. Yukarıdaki 9 kulvarın ve çakranın dışında özel olan 3 kulvar daha bulunmaktadır. 11, 19, 22 kulvarları özeldir.

Kulvarların Numeroloji’deki karşılıkları şu şekildedir ;

1.nci KulvarLider tip, ben ve benim demek, inisiyatif ele almak, köklenme.
2.nci KulvarAşık tip, sen ve senin demek, başkalarının duygu ve düşüncelerine uyumlanma.
3.ncü KulvarOyuncu tip, bireysel ifade duyarlılığı, egoyu tanımlama, kelimelere yatkınlık.
4.ncü KulvarMuhafazakar tip, biz ve bizim demek, büyük kavram ve değerleri koruma.
5.nci KulvarYenilikçi tip, sosyalleşme, merak, hayat tecrübesi edinme, dünyayı keşfetme.
6.ncı KulvarEbeveyn tip, aile değerleri, huzur, sükunet, sorumluluk, farkındalık, denge.
7.nci KulvarRuhsal tip, analiz etme, ayrıştırma, derin düşünme, tefekkür, inziva, bilgi.
8.nci KulvarDünyevi tip, yönetim, iktidar, maliye, ekonomi, organizasyon, mülk hakimiyeti, siyaset.
9.ncu KulvarSanatçı tip, hümanizm, merhamet, çocuksu saflık, duygusallık, sentez, sanatsal ilham, bilgelik.
Numeroloji Ana Kulvarlar Tablosu

Özel Kulvarlar;

11.nci Kulvarİdealist tip, evrene açılmak, dünyevi değerleri aşmak, orijinallik, soyut fikirler.
19.ncu KulvarHizmet tipi, kozmik yasalara uyumlanma, benlik ve egonun silinişi.
22.nci KulvarÜstat tip, maddesel ustalık, dünyayı daha ruhsal bir yer yapma, yeni sahalar açma, vizyon belirleme.
Numeroloji Yan Kulvarlar Tablosu
Etiketler: , , ,