İsim Analizi Numeroloji Nedir

Numeroloji Nedir
01/09/2024

İsim Analizi | Numeroloji biliminin temeli Pisagor’a dayanmaktadır. Din ve Bilimin kapsamı dışında kalan doğaüstü inanç ve uygulamalar bütünü olan Okultizm’in bir parçası olan Numeroloji her şeyin sayısal bir düzen içinde meydana geldiğini ve sayılarla ilgili çeşitli analitik ve sentetik çalışmalarla evrendeki olaylardaki gizli yasa ve ilkeleri keşfetmeyi amaçlar.

Evrendeki her şeyin bir enerjisi ve titreşim frekansı vardır. Her harf ve sayı bir titreşime sahiptir. Ağızdan çıkan bu titreşimler yazı gibi değildir, sürekli olarak semada dolaşır.

Nümeroloji; sizin şu anda olduğunuz kişi ile potansiyel olarak olabileceğiniz kişi arasındaki bağdır.

Numeroloji ile yeteneklerinizin farkına varıp, eksik yönlerinizi keşfedebilirsiniz.

Yaptığınız keşfe lütfen sadık olun; doğrudan, dürüst ve önyargısız yaklaşın. Kendinize aynadan değil başkalarının gözünden bakmanızı sağlar.

Nümeroloji’nin Batı’daki gelişimi, esas olarak, “sayılar bilimi ilâhî güçler bilimi demektir” diyen Pisagor’la başlamıştır. Pisagor’a göre, evren sayılar üzerine kurulmuş bir sistem olup evrendeki ahenk sayıların bir uyumudur. Fakat sayılar bilimine Yunanlardan çok daha önce Mısır’da önem verildiği bilinmektedir.

Antik Mısır’ın İsis misterleri inisiyeleri 22 sayısına çok önem verirlerdi. Yirmi iki sayısını kutsal saydıklarından ezoterik anlamını çok gizli tutmuşlarsa da, dinsel işlemlerde bu sayıyı kullandıkları bilinmektedir. Mısır’ın 22 sırrı, hermetik bilgeliğin Mısır’dan Avrupa’ya geçişiyle Okültizm’de 22 arkan ya da anahtar biçimine dönüşmüştür. Fakat Avrupa’da Okültizm’in ortaya çıkışından çok önce, Mısır’ı ziyaret eden Pisagor bu sayının önemini öğrenmiş bulunuyordu. Nitekim Pisagor matematikteki ünlü “pi” sayısını 22’yi 7’ye bölerek bulmuştur. Bu sayının daha sonra Dante’nin nin İlahi Komedya eserinde kullanmış olduğu görülür. 22 gibi 11 ve 33 de nümerolojide “üstad sayılar” olarak kabul edilir.Tradisyonlarda en çok sözü edilen sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 22, 40 ve 50’dir.

Harflere nümerik değerler vererek yapılan çalışmalar, İslam nümerolojisinde ebced hesabı ve cifr ilmi adıyla bilinir.

Numeroloji, bir çok bilim insanı ve eleştirmen tarafından sahte veya bilimsel temele dayanmayan bir uygulama olarak kabul edilmektedir. Bu düşüncelerin sebepleri şunlardır;

  1. Bilimsel Temelden Yoksun: Numeroloji, bilimsel bir temele dayanmayan bir kehanet ve metafizik uygulamadır. Sayıların sembolik anlamlarıyla ilişkilendirilmesi ve bu sembollerin insanların yaşamlarına etki ettiği iddiası, deneysel veya bilimsel bir kanıt olmaksızın ortaya atılmış bir varsayımdır.
  2. İstatistiksel Olmayan Yaklaşım: Numeroloji, sayıları sembolik anlamlara dönüştürürken subjektif bir yaklaşım kullanır. İsimlerin veya doğum tarihlerinin harflere ve sayılara dönüştürülmesi, farklı numeroloji sistemlerine göre değişebilir. Bu da farklı sonuçlar elde edilmesine ve belirsizliğe neden olabilir. İstatistiksel analiz veya kanıta dayanan bir yöntem kullanılmaz.
  3. Kişisel Deneyim ve İnancın Etkisi: Numerolojiye inananlar, genellikle kişisel deneyimlere dayanarak bu uygulamanın etkisini savunurlar. Ancak, kişisel deneyimler ve inançlar bilimsel geçerlilik sağlamaz. İnsanlar, olumlu bir beklentiyle veya kendilerini inandırmaya yönelik bir eğilimle numerolojiye yönelebilirler, ancak bu, bilimsel bir geçerlilik sağlamaz.
  4. Rastlantısal İlişkiler: Numeroloji, genellikle rastlantısal ilişkileri ve yanıltıcı korelasyonları vurgular. Sayıların ve sembollerin anlamlarını manipüle etmek veya yorumlamak kolaydır, ancak bu ilişkilerin gerçek bir nedensellikle ilişkili olduğuna dair bir kanıt yoktur.
  5. Diğer Falsifikasyon Edilmiş Metafizik Uygulamalarla Benzerlik: Numeroloji, astroloji, tarot kartları, el falı gibi diğer metafizik uygulamalarla benzerlik gösterir. Bu uygulamaların da bilimsel temelleri bulunmamaktadır ve sıklıkla sahte veya manipülatif olarak kabul edilirler.

Sonuç olarak, numeroloji bilimsel bir temele dayanmayan, rastlantısal ilişkilere dayanan ve subjektif yorumlamalara açık bir uygulamadır. Bilimsel metodoloji ve kanıtlarla desteklenmeyen bir kehanet veya metafizik uygulama olarak değerlendirilir.

Numeroloji, sayıların sembolik anlamlarını inceleyerek kişilerin yaşamını, karakterini ve geleceğini analiz etmeyi amaçlayan bir kehanet ve keşif yöntemidir. Numeroloji, antik çağlardan beri kullanılan bir uygulama olup, sayıların evrensel bir dil olduğuna ve sayıların insanların yaşamlarında etkili olduğuna inanır.

Numerolojide, sayılar belirli bir enerjiye sahip olarak kabul edilir. Her harf bir sayı değeriyle ilişkilendirilir ve bu sayılar kullanılarak isimler, tarihler veya diğer önemli sayılar analiz edilir. Bu analizler, bir kişinin karakter özelliklerini, yeteneklerini, zayıf noktalarını ve gelecekteki eğilimlerini ortaya çıkarmayı amaçlar.

Numeroloji, genellikle doğum tarihleri ve isimler üzerinde odaklanır. Doğum tarihinin sayısal değerleri, kişinin yaşam yolunu, kişisel yıl döngülerini ve yaşam dönemlerini belirlemek için kullanılır. İsimlerin sayısal değerleri ise kişinin karakteristik özelliklerini ve potansiyelini yansıtır.

Numeroloji, kişisel gelişim, ilişkiler, iş kariyeri ve sağlık gibi çeşitli alanlarda kullanılır. Bir numeroloji uzmanı, kişinin sayısal profilini analiz ederek rehberlik, öngörü ve içgörü sağlayabilir. Ancak numeroloji, bilimsel bir temele dayanmaz ve daha çok bir kehanet ve metafizik uygulama olarak kabul edilir. Herkesin inanç ve değerlerine bağlı olarak numerolojiye farklı bir yaklaşımı olabilir.

Kaynak

Etiketler: ,