01/11/2024

Yaşam Yolu Sayısı Hesaplama

Yaşam yolu sayısıyla karakter veya yaşanılacak hayat tipi ile ilgili bilgiler elde edilebilir. Yaşam Yolu Sayısı; hayattan edineceğiniz deneyimleri ve öğreneceğiniz derslere işaret eder. Egemen Sayı, Doğum Sayısı, Doğum Yolu,…

Read More